Quy chế công bố thông tin

Vui lòng xem file đính kèm

Quy chế quản lý tài chính

Vui lòng xem file đính kèm

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Vui lòng xem file đính kèm

Quy chế Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông

Vui lòng xem file đính kèm

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Vui lòng xem file đính kèm

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com