Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 10/4/2018.

Vui lòng xem file đính kèm

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk được HĐQT công ty thông qua theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2015

Vui lòng xem file đính kèm

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com