Thông tin đấu thầu Công trình: Nhà làm việc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Được viết: Thứ ba, 24 Tháng 9 2019

Lễ mở thầu Công trình: Nhà làm việc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 ngày 24 tháng 09 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Thông báo mời thầu trên trang mạng đấu thầu quốc gia Số thông báo 20190912031-01 ngày 06/09/2019 và trên Báo đấu thầu số 170 ngày 10/09/2019.

Thành phần tham dự lễ mở thầu:

  1. Đại diện chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk
  • Ông: Lê Thanh Cần Chức vụ: Tổng giám đốc
  • Ông: Lê Thanh Cường Chức vụ: Kế toán trưởng
  • Ông: Trịnh văn Pháp Chức vụ: Trợ lý Tổng giám đốc
  1. Đại diện Tổ chuyên gia đấu thầu: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đắk Lắk
  • Ông: Phạm Ngọc Hưng Chức vụ: Tổ trưởng
  1. Đại diện các nhà thầu:

-  Công ty TNHH Đồng Liên Trang

-  Công ty TNHH XD Cơ khí –Thương mại Phúc Anh

-  Công ty TNHH XD & TM Tâm thành Phát

Hình ảnh về buổi đấu thầu:

 

 

 

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn - 6 tháng đầu năm 2019

Được viết: Thứ năm, 25 Tháng 7 2019

Thông báo số 31/TB-CT, về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Được viết: Thứ năm, 01 Tháng 8 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc niêm yết cổ phiếu DRI tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (house)

1. Biên bản kiểm phiếu: Vui lòng xem file đính kèm

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ: Vui lòng xem file đính kèm

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com