Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Được viết: Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019

Ngày 05/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Biên bản và Nghị quyết của Đại hội tại link dưới đây:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên DRI năm 2019

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DRI năm 2019

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com